Yahudilikte Günlük İbadetler Nelerdir?

Her dinde olduğu gibi Yahudilikte de yapılan belli başlı ibadetler ve alışkanlıklar vardır. Hz. Musa A.s koyduğu kurallar haktır ve onun öğretileri yolundan giderler.

İbadetleri sabah,ikindi ve akşam olmak üzere üç vakittir. 13.Nisandan sonra 70 günlük oruçları mevcuttur.Oruçları sabahtan akşama kadar yeme içme şeklinde değildir. O oruç günlerinde belli başlı bazı yiyecekleri tüketmezler.

Yahudilikte Günlük İbadetler Nelerdir?

Yahudiler ibadetlerini SINAGON’TA, Türkiye’de Havralarda yaparlar. Altı köşeli yıldız şeklinde, Kral Davut’un mührü derler. Hahamlar Sinagog da Tevrat’ı bohçalar içinde saklı tutarlar.

Sinagoglarda resim ve heykel bulundurmazlar.İbadetleri sırasında ileri geri hareketler yapılır.İbadetin asıl rükunu Amida’dır.(Ayakta Durma)Amida sırasında sağ el hafifçe göğse vurularak günahlardan pişmanlık dile getirilir.İbadet malzemeleri;Siddur( dua kitabı),Tefilin,Talit ve Kipa’dır.

Mezuza; Yahudilerin evlerin girişinde,kapı arkasına özel bir kılıf içerisinde rulo halinde sararak koydukları deri üzerine yazılmış kutsal metinler bulunur. Eve her girişte bu kutsal deriye dokunmak ve dokunulan parmakları öpmek günlük ibadetler arasındadır.

ÖNERİLEN: Yahudiliğin 10 Emri

İbadetler yapılırken kıyafet zorunluluğu vardır. Başa Kipa takılır,omuza tallit adı verilen püsküllü şal atılır,elde Siddur adı verilen dua kitapları bulunur. Roş haşana da kullanılan ŞOFAR adındaki boynuzdan yapılmış çalgı kullanırlar.

Her Yahudi evinde Tevrat mutlaka bulunur,bunun yapılması farz davranışlardandır.Yanlışlıkla Tevratı yere düşüren ceza olarak 30 gün oruç tutar. Her sabah evden çıkmadan önce Tevrat’a dokunur ve dokunulan parmakların her yeri öpülür ve bu ritüel akşam dönüşte de tekrarlanır. İslamiyette olduğu gibi nasıl müslümanlar ibadet ederken kabe’ye dönüyorsa,Yahudilerde de Kudüs’e doğru dönük şekilde ibadetlerini gerçekleştirirler.

İbadet yaparlarken başlarına takke takıp,cübbe giyerler.Kadınlar ibadete katılmayıp eşlerini izlerler. Başka dine mensup olan bireylerle evlenmeleri yasaktır.12 yaşından itibaren her birey Tevrat’a uymak zorundadır ve oruç tutmakla yükümlüdür.

Dua ederlerken iki dua kayışı bağlarlar.Bunlardan birisi sol kola bağlanır,ikincisi ise alna bağlanır.Cumartesi günleri üç vakit ayin ve dua edilir.

Şabat; haftalık dinlenme ve ibadet günüdür.Tanrıyı anma günü olarak bilinir. Cuma günü ikindi vaktiyle başlar ve cumartesi akşamına kadar devam eder. Cuma akşamı ibadethaneleri olan Sinagog’ta toplanırlar.Evde ziyafet yemeği verilir.Bu günde balık yemek önemlidir.Tüm gece şarkı ve ilahiler söylenerek Tanrı’ya bağlılıklarını ifade ederler.Bazı koyu dindar olan yahudiler bu özel günde hiçbir aletin çalışmasına izin vermezler.