Yahudiliğin 10 Emri

Günümüzde birçok dini inanç mevcuttur. İslamiyet,Hristiyanlık,Musevilik,Budizm,Hinduizm vb. Semavi dinlerden birisi olan Musevilikte; Yahudiliğin 10 Emri diye bir kurallar dizesi indirilmiştir. İsrailoğullarının Mısırdan çıkmaları üzerine Tanrı’nın kutsal kitabında Yahudiler için bildirdiği 10 temel kural bulunmaktadır.

Peki nedir bu 10 emir ve içinde hangi uyulması gereken kuralları barındırmaktadır? Bu 10 emir ile Yahudilere verilmek istenen mesaj nedir?

İnsanın insana olan davranışlarını,kul olarak yaratılan insan olarak Tanrı’ya karşı yerine getirilmesi gereken emir ve yasakları öğrenerek ona olan bağlılığı temsil eden bu emirlere uymak dini inancın getirilerindendir.

ÖNERİLEN: Yeni Mutasyonlu Virüsün Belirtileri

Yahudiliğin 10 Emri;

1) – ”Benden Başka Tanrın Olmayacak” Bu emirde anlatılmak istenen,yeryüzünde başka başka kendine tanrı edinenlerin yanlış yolda olduğu,putlara,ineklere tapınmanın seni Tanrı’dan saptıracağı anlamını taşır.

2)- ”Putların Önünde eğilmeyip onlara tapmayacaksın” Putlara tapan dinsizlerin önüne geçerek putlara tapılmasının yayılmasını engelleyecek ve onlara sadece tek bir Tanrı’nın varlığını anlatacaksın.

3)- ”Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın” her olayda ya da her işte tanrının adını anmak ona olan saygısızlığın olduğu anlamına gelir.

4)- ”Altı gün çalışacak her işini yapacaksın,yedinci gün bana Rab’be Şabat Günü adanmıştır” Rab’bin bize verdiği sağlık,sıhhat ve nimetler için ona şükrümüzü eda edebilmek adına onu her zaman anmalı ve sevgiyi ve bağlılığı göstermelidir.

5)-”Anne babana saygı göster” Her zaman bizlere karşı fedakarlık yapan ana babalarımıza saygılı ve hoşgörülü davranmalıyız.Onların hayır dualarını alarak hayatımızın her zaman yolunda gitmesini sağlar,Rab’binde bu durumdan razı olduğu kul arasında olunur.

6)-”Adam Öldürmeyeceksin” Allahın verdiği canı yine Allah  alır senin buna karşı asla bir yetkin bulunmaz.En büyük günahlardan biridir.

7)-” Zina Yapmayacaksın” Allah evlilik kurumunu ve eşleri birbirine helal kılmıştır.Bunun dışında nikah dışı beraberlik yaşamak zinaya girer. En büyük günahlardandır. Allahın gazabı zina edenler üzerindedir.

8)-”Çalmayacaksın” Başkasının alın teri ile çalışıp kazandığını çalmak haramdır.Bir başkasını mağdur etmek onu zarara uğratmak en büyük günahlardandır. Allahın gazabına uğramaya neden olur.Haram yemek ve haksız kazanç elde etmek uygunsuz bir davranış olduğu için yasaklanmıştır.

9)-”Komşuna karşı yalancı tanık olmayacaksın” Yalancı şahitlik yapmak yasaklanan emirler arasındadır. Suçsuz yere bir kimsenin çıkarı için şahitlik yapmak günahtır.

10)- ”Komşunun hiç bir şeyine göz dikmeyeceksin” Kıskançlık,hasetlik ve fesat gibi duygular kişiyi günaha sürükler.Komşunun malı,arabası,eşi herhangi birşeyine göz dikmek yasaklanan emirdir.