Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi, iltihabı azaltarak ve bağışıklık sistemini modüle ederek vücuttaki hasarlı hücreleri onarmak için tasarlanmış bir rejeneratif ilaç şeklidir. Bu fenomen, kök hücre tedavisini çeşitli tıbbi durumlar için geçerli bir tedavi seçeneği haline getirir. Kök hücre tedavileri, Crohn hastalığı, Multipl Skleroz, Lupus, KOAH, Parkinson ve daha fazlası için yapılan çalışmalarla otoimmün hastalıkları, ortopedik rahatsızlıkları ve travmatik yaralanmaları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Kök hücre tedavisi bu rahatsızlıklar için mutlaka bir tedavi sağlamazken, öncül, vücudun kendini uzun süreler boyunca koşulların semptomlarını hafifletecek kadar iyi iyileştirmesine izin vermektir. Çoğu durumda, bu etki hastalar için yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Kök hücreler nereden geliyor?
Kök hücreler birçok farklı kaynaktan elde edilebilir. Bunlar arasında adipoz (yağ dokusu), göbek kordonu dokusu, plasental doku, göbek kordonu kanı veya kemik iliği bulunur.

Kök hücreler nasıl uygulanır?
Kök hücreler, çeşitli şekillerde uygulanabilir; IV Kök Hücre Tedavisi (İntravenöz uygulama), İntratekal (doğrudan spinal kanala), Sorunlu bölgelere bölge enjeksiyonları (Diz, kalça, eller vb.)

Kök hücre tedavisi nasıl çalışır?
Kök hücre tedavisi, vücuttaki hasarlı hücreleri değiştirmeyi amaçlayan non-invaziv bir tedavidir. Mezenkimal kök hücre tedavisi, hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak IV yoluyla sistematik olarak uygulanabilir veya belirli bölgeleri hedeflemek için lokal olarak enjekte edilebilir.

ÖNERİLEN: Romatoid Artrit Belirtileri

Kök hücreler iltihabı hedef alır
Çeşitli hastalıklar için potansiyel bir tedavi olarak kök hücrelerin terapötik kullanımları son derece araştırılmış, Mezenkimal Kök Hücreler ile yapılan klinik deneylerin sayısı son birkaç yılda katlanarak artmıştır. (4)

Kök hücreler, onları vücuttaki iltihaplanmaya çeken benzersiz, içsel bir özelliğe sahiptir. Araştırmalar, kök hücrelerin hasarlı veya hastalıklı dokuları yenileyebildiğini, iltihaplanmayı azaltabildiğini ve daha iyi sağlık ve yaşam kalitesini teşvik edecek şekilde bağışıklık sistemini modüle edebileceğini göstermiştir. Mezenkimal kök hücreler bunu, doku onarımını parakrin etkiler (mevcut hücrelerin davranışını değiştirmek için hücre sinyallemesi) veya hücreden hücreye doğrudan temas yoluyla etkileyerek yapar.

“MSC’ler, hasarlı veya hastalıklı hücreleri değiştirmek için fonksiyonel hücrelere farklılaşabilecekleri hasarlı doku bölgelerine spesifik olarak göç edebilir ve tohumlama yapabilir”

“Mezenkimal kök hücreler (MSC’ler), kendi kendini yenileme ve farklılaşmayı içeren, anjiyogenezi ve doku hücresinin hayatta kalmasını destekleyen ve inflamasyonu sınırlayan mekanizmalar yoluyla doku rejenerasyonunu kolaylaştırır.” (3)

Kök hücre nedir

Kök hücre nedir?

Kök hücreler, vücutta henüz uzmanlaşmamış hücrelerdir, yani belirli bir işlevi olan belirli bir hücre tipine (örneğin, kas hücresi, deri hücresi, vb.)

Biehl ve diğerlerine göre, “Bir kök hücrenin iki tanımlayıcı özelliği, sürekli kendini yenileme ve özel bir yetişkin hücre tipine farklılaşma yeteneğidir.” (1)

Mezenkimal kök hücreler farklılaşma yeteneğine sahiptir
Bir kök hücre, insan vücudunda birçok farklı hücre türü haline gelebilir. Kök hücrelerin yeni hücre türlerine olgunlaşması sürecine farklılaşma denir. Hücreler kişinin vücudunun iyileşmesi için gerekli hücre türü haline geldiğinden, bu süreç kök hücre tedavilerinin en kritik yönüdür.

ÖNERİLEN: Helicobacter pylori nedir? Helicobacter pylori belirtileri

Kök hücreler de kendi kendini kopyalar; bu yetenek, hücrelerin kendilerinin özdeş kopyalarına çoğalmasına izin verir. Örneğin, bir nörolojik hasarı tedavi etmek için kök hücreler kullanılmışsa, tedavi sırasında uygulanan hücreler sinir hücreleri haline gelebilir ve daha sonra kendi başlarına üssel olarak daha fazla sinir hücresi oluşturmak için çoğalabilir. Bu kopyalama yeteneği, zaman içinde kök hücre tedavilerinin etkinliğini büyük ölçüde artırır.

Kök hücreler bizim gibi yaşlanır
Kök hücre sayıları ve etkinliği, üssel olarak yaşlandıkça azalmaya başlar. Örneğin, yirmili yaşlarındaki bir kişinin kök hücreleri, göbek kordonu dokusundan elde edilen yepyeni hücreler kadar kaliteli değildir.

Kök hücre tedavisi nasıl kullanılır?

Kök hücre tedavisi, Crohn Hastalığı, Multipl Skleroz, Lupus, KOAH, Parkinson ve daha fazlası için yapılan çalışmalarla ortopedik durumların yanı sıra otoimmün hastalıkları tedavi edebilir.

Kök hücreler bu koşullar için mutlaka bir tedavi sağlamaz. Buradaki öncül, vücudun kendini uzun süre koşulların semptomlarını hafifletecek kadar iyi iyileştirmesine izin vermektir. Çoğu durumda, bu tek başına hastalar için yaşam kalitesinde önemli bir artışa izin verir.

Kök hücre tedavisi nedir 2

Vücut kök hücreleri reddedecek mi?

Kordon dokusundan türetilen mezenkimal kök hücrelerin vücutta herhangi bir reddedilme riski yoktur. Genç, bağışıklıktan ayrıcalıklı, farklılaşmamış hücrelerdir ve vücutta henüz “hak iddia edilmemiş” oldukları için reddedilmezler.

Donör eşleşmesi ihtiyacını ortadan kaldıran bunlarla ilişkili kan ürünleri de yoktur; evrensel olarak kabul edilirler. Bu hücreler vücutta iltihaplanma ararlar ve hasarlı dokuyu iyileştirmeye başlarlar. Mezenkimal kord dokusundan türetilen kök hücreler, dünyanın dört bir yanındaki kliniklerde reddedilme vakaları (greft ve konakçı hastalığı) olmaksızın binlerce kez uygulanmıştır.

ÖNERİLEN: Gebelikte Koronavirüs tedavisi

Kordon dokusundan elde edilen kök hücreler açıklandı

Bunlar başlangıçta göbek kordonu dokusundan türetilen kök hücrelerdir. Kordon dokusu, göbek kordonunun damarlarını çevreleyen yalıtım malzemesidir (Wharton jeli). Kordon dokusu, bir kişinin sinir sistemini, duyu organlarını, dolaşım dokularını, cildi, kemiği, kıkırdağı ve daha fazlasını oluşturmaya devam eden milyonlarca farklı türde kök hücre içerebilir.

Neden göbek kordonu dokusu kullanılıyor?

Kordon dokusu mezenkimal kök hücreler açısından zengindir ve potansiyel olarak çeşitli durumların iyileşmesine, yenilenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Göbek kordonu dokusundan türetilen Mezenkimal Kök Hücreler (MSC’ler), bir kişinin bağışıklık sisteminden olumsuz bir yanıtı önleme yeteneğini göstermiş ve hücrelerin reddedilme korkusu olmadan geniş bir insan yelpazesine nakledilmesine izin vermiştir. Bu nakiller, vücudun doğal iyileştirme yeteneklerini büyük ölçüde artırma ve güçlü anti-inflamatuar ve immünosupresif yanıtlara sahip olabilir.