Ekosistemin Özellikleri: Belirli bir bölgede yaşayan cansız varlıkların iletişim halinde bulundukları alana verilen isimdir. Canlı ve cansız olarak akla gelen varlıkların birlikte yaşamaya çalıştığı yerdir. Ekosisteme en çok etkisi olan insanlardır. İnsan elinin bozmadığı doğal olarak kaldığı nadir alanlar olsa da bunlar sayıca çok azdır.

Ekosistem günlük olarak bir dengede çalışmaktadır.Bu denge zincirinden herhangi birinde bozulma,arızalanma ve dağılma meydana gelirse ekosistem zarara uğrar. Ekosistemin dengesinin bozulması içinde barınan canlıların durumlarını tehlikeye sokar.

Ekosistem doğanın işleyişinin temel yapılarını oluşturduğundan dolayı bu alanı inceleyen bilim dalı gelişmiştir. Ekosistemi derinlemesine inceleyen bu dala Ekoloji denir.

Karada ve suda yaşayan canlı ve cansız varlıkların yaşaması sebebi ile hem kara hemde deniz ekosistemleri bulunmaktadır. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak olan organizmaların, bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği kaya toprak parçasının bir arada olduğu herhangi bir doğa parçası ekosistemi oluşturur.

Ekosistemler de yaşam şekli, enerji akışları ve besin döngüleri ile sağlanır.Besin giriş-çıkışı süreklilik gerektirir. Cansız doğal çevre ve bu çevre içinde yaşayan canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim alanına ekoloji denir.

Ekosistemin Özellikleri Nelerdir
Ekosistemin Özellikleri Nelerdir

Ekosistemin Özellikleri Nelerdir?

Su birikintisi ve buğday tarlası bir ekosistem alanıdır.Büyüklüğü ve genişliği değişkenlik gösterir. Geniş yapraklı ormanlar da ekosistemin birer geniş alan kaplayan parçasıdır.Boyutları ne olursa olsun bir ekosistemin sınırları az çok bellidir.Birbirine komşu olan ekosistemlerde geçiş bölgeleri mevcuttur.Geçiş bölgesi bir ormanın geçiş bölgesi olabilir.

Ekosisteminin bir sınırının belirlenmesi durumu oldukça zordur. Hayvan türevleri ve sayıları göz önünde bulundurulduğunda neredeyse imkansız durumdadır.Kendine özgü iklim modeli mevcuttur. Bunun için doğada var olan kuş,hayvan çeşitliliğini,nerelerde yaşadıklarını,günlük doğum ve ölüm oranlarının tespit edilmesi gerekir. Bu bilgiler ancak yerinde tespit edilebilir.

Kara ve su ekosistemi olarak iki ana dalı mevcuttur. Kara ekosistemini; çayırlar,çöller, mağara,tundra,ova,dağ gibi daha küçük olan ekosistemler oluşturur. Su ekosistemlerini de; göller,okyanuslar,denizler,havuzlar,ırmaklar,nehirler oluşturur. Bütün bu sistem bileşenleri ekosistemi oluşturur.

Zincirleme sistemle ilerleyen ekosistem döngüsünün bir bölümünün kayba ve zarar uğraması diğerlerinin de işlevselliğini etkiler. Bazı varlıkların azalması diğer türlerinde azalmasına neden olur. Bunun sebebi doğadaki enerji tüketimine yol açar.

  • -Dünya coğrafyasının zamanla değişime uğraması
  • -Canlı çeşitliliğinde azalmaların meydana gelmesi
  • -Erozyon oluşumunun verdiği dengesizlikler
  • -İklim değişiklikleri nedeniyle bozulan ekosistem
  • -Yağmur azlığından dolayı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi
  • -Enerji kıtlığının yaşanması vb. örnekler ekosistemin dağılmasına ve zincirinin bozulmasına neden olur.

Ekosistemdeki canlı varlıklar beslenme şekillerine göre; üreticiler,tüketiciler,hem üretici hem tüketiciler, yaşama şekline göre de ortak yaşayanlar,çürükçül yaşayanlar ve parazit yaşayanlar olarak gruplandırılır.

Her canlı her ekosistemde yaşayamaz. Bulundukları ortamın onlara uyum sağlaması gerekir. Çölde yaşayan canlıların vücutlarının su depolaması gibi (develerin hörgücü ve kaktüslerin bünyesinde barındırdığı gibi)

ÖNERİLEN: Sentetik polimerler nelerdir?

Kuzey Amerika da yaşayan çöl tavşanlarının uzun kulaklarındaki kan damarlarının vücutlarının ısısını yükseltmesi gibi,

Kutuplardaki hayvanların vücutlarında bulunan yağ depolarının onların ısınmasına katkı sağlamaları

Bütün ekosistemin özellikleri farklılık gösterir.Bir ekosistemin özelliği o ekosistemi oluşturan su,hava,toprak,iklim,nem,rüzgar gibi etmenler belirler. En büyük ekosistem Dünya’dır.