Sürdürülebilirlik Kavramının Boyutları

Günümüzde insan sağlığının ve beslenmenin devam edebilmesi için üretilen her türlü üretimin ve çeşitliliğinin süreklilik kazanması halidir sürdürebilirlik kavramı.Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı sağlarken aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımızın devamlılığını oluşturmalıyız.

Daha iyi bir gelecek ve nesil için ekonomi ve ekoloji yönünden sosyal hayatın devam edebildiği bir dünya bırakmak bizim doğru yaşantımıza bağlıdır.

İnsanlık,doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme durumunu tehlikeye atmadan,günlük ihtiyaçlarını temin ederek,kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Giderek artan nüfus yoğunluğu,insanlığı endişeye sürükleyerek doğal kaynakların insanlığa yetip yetmeyeceği düşüncesini akıllara getirmektedir. Yaşam kaynakları elbette sonsuz değildir. Zamanla azalma,bozulma imkanları olmaktadır.

Sürdürülebilirlik için insan ve doğanın ortak çalışması gereklidir. Buda tamamen insanlığın bilinçlenmesinden ve yaşam kaynaklarına sahip çıkmasından geçer.Sadece ekolojik sistem üzerinden bilinçlenme durumu yeterli değildir. Ekolojik,ekonomik ve sosyal açıdan bir kombinasyon olarak düşünülmelidir.

Sürdürülebilirliğin Önemi

Zamanla sanayinin günümüzde ve insan hayatında hızla ilerlemesi ve yer edinmesi tarım ekonomisine bağlı bozulmalara neden olmuştur.Hızlı sanayileşme,hızlı nüfus artışı,köyden şehirlere yoğun olarak yapılan göçler, çevresel kirlilik biyo çeşitlilikte azalmalara ve bozulmalara neden olmuştur.

Ekolojik olarak doğanın yapısının bozulması aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönden de zarar görmesi anlamına gelir.Doğa kendi kendini onarmaya meyilli bir sistem ile çalışır. Fakat insanın doğaya zarar verme hızı bundan daha fazladır.Bununla bağlantılı olarak sanayi ve sanayi işletmecileri her zaman ilke olarak sürdürülebilirlik kavramını benimsemelidir.

Çoğu firma ve şirketler kendi çıkarları doğrultusunda ne doğayı nede insan sağlığını önemsemeden üretim yapmaya devam etmektedir.Tek odak noktaları rant ve kar sağlamaktır.Bazı şirket sahipleri bu konu hakkında titiz davranarak çalışsa da sadece şirket sahipleri ile devam edebilecek bir düzen değildir. En büyük zararı yine bilinçsiz insan vermektedir.Yapılması gereken durum insanlığın bilinçlenmesi sağlanarak doğal kaynakları en iyi ve doğru şekilde kullanmalarını öğretmek ve sağlamak olacaktır. Buda gelecek neslin hayatından bir şeyler çalmadan dünyadan onlarında güzel bir şekilde yaşamalarına imkan bırakmaktır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Ekonomi,toplum ve ekolojik sistemin kombinasyonundan oluşan bağlantılı bir sistemdir. Gelecek nesle daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yapılan çalışmaların bütünüdür. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir çevre oluşturma,refah bir sosyal yaşam ilkesi benimseme,toplum ve çevre temelli bir bütünsel yaklaşım içerir. Bu koşulları sağlamak adına yapılan işlemlere sürdürülebilirlik yöntemi denir.

Sürdürülebilirlik Bileşenleri Nelerdir?

Ekolojik sürdürülebilirlik; Bu bileşen doğada bulunan doğal kaynakların bir gün bitebileceğine odaklı bir şekilde davranır ve çalışır.Her canlı için önem ifade eden çevresel sürdürülebilirliği savunur.

Sosyal Sürdürülebilirlik; İnsanın en önemli kaynakları olan eğitim,mutluluk,huzur, güvenli bir yaşam kalitesi gibi alanlarda toplumsal koşulların sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlar.

Ekonomik Sürdürülebilirlik; Bu bileşende ise ekonomik kalkınmanın,üretim ve tüketim dengesinin sürdürülebilirliği hedeflenir. Bu tüm bileşenlerin bir zincir gibi birbirleri ile bağlantılı olduklarını unutmayalım ve hepsini devam ettirme ve ilerletme konusunda üzerimize düşen tüm yapılması gereken davranış ve işlemleri yapmalıyız.