Obsesif Kompulsif Bozukluğun 3 Ana Teorisi

Bilim, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) anlamada uzun bir yol kat etmiş olsa da, araştırmacılar duruma neyin neden olduğundan hala emin değiller. Biyolojik ve genetik nedenler en çok kabul görmesine rağmen, OKB’nin nedenlerine dair birçok teori vardır.

Biyolojik Teoriler

OKB’nin biyolojik nedenleri, duygu düzenleme, değerlendirme, ödül temelli karar verme ve diğer hedefe yönelik davranışlar gibi karmaşık davranışlardan sorumlu olan orbitofrontal korteks ile talamusa giden devre röle sistemini inceler.

Orbitofrontal korteksin döngü devreleri, biliş ve istemli motor hareketleri gibi işlevlerle ilişkili bazal gangliyonun kaudat çekirdeği gibi diğer bölgeleri içerir. Bu devre etkinleştirildiğinde, bu dürtüler dikkatinize sunulur ve dürtüye uygun şekilde hitap eden belirli bir davranışı gerçekleştirmenize neden olur.

Örneğin tuvaleti kullandıktan sonra karşılaşmış olabileceğiniz zararlı mikropları temizlemek için ellerinizi yıkamaya başlayabilirsiniz. Uygun davranışı gerçekleştirdikten sonra bu durumda ellerinizi yıkamak bu beyin devresinden gelen dürtü azalır ve ellerinizi yıkamayı bırakıp gününüze devam edersiniz.

Panik Atak ve Anksiyete Arasındaki Fark Nedir?

Durdurulamaz Dürtüler

OKB’niz varsa, beyninizin bu devreden gelen dürtüleri kapatmakta veya görmezden gelmekte zorlandığı öne sürülmüştür. Bu da kompülsiyon adı verilen tekrarlayan davranışlara ve obsesyon adı verilen kontrol edilemeyen düşüncelere neden olur .

Örneğin, beyniniz tuvaleti terk ettikten sonra kontaminasyon düşüncelerini kapatmakta güçlük çekebilir ve bu da ellerinizi tekrar tekrar yıkamanıza neden olabilir.

Bu araştırmayı desteklemek için, OKB ile ilişkili takıntılar ve zorlamalar genellikle bu belirli devreler tarafından kontrol edilen cinsellik, saldırganlık ve bulaşma ile ilgilidir. Ek olarak, bilim adamlarının ve doktorların beyninize baktığı nörogörüntüleme çalışmaları, bu beyin devresindeki anormal aktiviteyi doğruladı.

OKB’si olanların taramaları, orbitalfrontal korteks, singulat korteks ve bazal gangliyonun kaudat çekirdeği dahil olmak üzere bu devrenin farklı bölümlerinde anormal aktivite gösterir.

Serotonin Sistemi

Ayrıca, OKB’si olan birçok kişi , nörokimyasal serotonini artıran seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) dahil olmak üzere ilaçlarla tedaviye yanıt verdiğinden , bu beyin devrelerinin işlev bozukluğunun serotonin sistemiyle ilgili bir sorunla ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.

Genetik

OKB’nin genetik bir bileşeni olduğuna da inanılıyor. Bir aile üyesinde OKB varsa ve OKB ile yaşayan insanların yaklaşık% 25’inin bu duruma yakın bir aile üyesi varsa, OKB geliştirme olasılığınız daha yüksektir.

Bilişsel-Davranışsal Kuramlar

Hemen hemen herkes gün boyunca tuhaf veya beklenmedik düşünceler yaşar. Göre bilişsel-davranışsal sen OCD karşı savunmasız olup olmadığını OKB teorileri, bu düşünceleri göz ardı etmek mümkün değildir. Ayrıca, OKB’si olan bazı kişiler bu düşünceleri kontrol edebilmeleri gerektiğini ve bu düşüncelerin tehlikeli olduğunu hissedebilirler.

Örneğin, bu düşüncelere sahip olmanın delirmek anlamına geldiğine veya gerçekten hayal edilen veya korkulan davranışı (partnerinizi bıçaklamak gibi) gerçekleştirebileceğinize inanabilirsiniz. Bu düşünceler tehlikeli olarak etiketlendiğinden, mahallede bir hırsız olduğunu duyduğunuzda sürekli pencereden dışarı bakabileceğiniz gibi, tetikte ve tetikte kalırsınız.

Genetik bir bağlantıyı örnekleyen ikizler, tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar, ikizlerden birinin durumu varsa, her iki ikizin de OKB geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. İkiz çalışmalar ayrıca çocuklar için genetiğin OKB geliştirme riskinizin% 45 ila% 65’ini oluşturabileceğini göstermiştir.

Bu düşünceleri sürekli olarak fark etmek, bu düşüncelerin tehlikesini daha da güçlendirebilir. Bu, bu tehlikeli düşünceleri izlerken kapana kısıldığınız bir kısır döngü oluşturur. Bu döngüde mahsur kalmak, üzücü düşünceler dışında başka bir şeye odaklanmayı imkansız değilse de zorlaştırabilir. İşte o zaman bir saplantı doğar.

El yıkama gibi zorlamalar öğrenilmiş bir süreç olabilir. Örneğin, bulaşma hissine tepki olarak ellerinizi yıkayabilirsiniz. Bu, kendinizi iyi hissettiren endişenizi azaltır ve karşılığında el yıkama davranışını güçlendirir.

Bu pekiştirme nedeniyle, takıntıyı her deneyimlediğinizde (kontaminasyon gibi), endişenizi azaltmak için zorlamayı (ellerini yıkamak gibi) gerçekleştirirsiniz.

Psikodinamik Teoriler

OKB’nin psikodinamik teorileri, obsesyonların ve zorlamaların, bastırmaya, çözmeye veya başa çıkmaya çalışabileceğiniz bilinçsiz çatışmanın belirtileri olduğunu belirtir.

Bu çatışmalar, bilinçsiz bir dilek (genellikle cinsel veya saldırgan bir dürtüyle ilgili) sosyal olarak kabul edilebilir davranışla çeliştiğinde ortaya çıkar.

Bazı durumlarda, bu çatışmalar aşırı derecede itici veya üzücü olduğunda, bir kişi, çatışmayı el yıkama, kontrol etme veya sipariş verme gibi daha yönetilebilir bir şeye aktararak bunlarla ancak dolaylı olarak başa çıkabilir .Bazı psikodinamik tedaviler, bir kişinin bilinçsiz çatışmalarından haberdar edilmesinin semptomlarını azaltabileceğini, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu öne sürüyor