İstismar ve Travmanın Yeme Bozukluklarına Etkisi

İstismar, travma ve özellikle çocuklukta cinsel istismar genellikle yeme bozukluklarının gelişimi için başlıca risk faktörleri olarak öne sürülür, ancak gerçek bağlantı nedir? Bir çalışma, yeme bozukluğu olan hastaların yaklaşık% 30’unun çocuklukta cinsel istismara uğradığını buldu. 1 Bu oranlar, anoreksiya nervoza hastalarına kıyasla , bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğundan muzdarip olanlarda daha yüksektir . Bununla birlikte, korelasyonun nedensellik ile aynı şey olmadığını akılda tutmak önemlidir. Kötüye kullanım, spesifik olmayan bir risk faktörüdür; bu, yeme bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik sorunlara yol açabileceği ve aynı zamanda anksiyete, depresyon ve madde bağımlılığına yol açabileceği anlamına gelir.

Ek olarak, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza veya tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi bir yeme bozukluğu geliştirmeden istismara uğrayan pek çok insan olduğunu akılda tutmak önemlidir. Travmatik deneyimler yelpazesi cinsel istismarın ötesine geçer ve diğer mağduriyet, travma ve ihmal biçimlerini içerir.

Panik Atak Nasıl Durdurulur

Araştırmalar, çocukluk çağı cinsel istismarının belirli biçimlerinin özellikle zihinsel sağlık için zararlı olduğunu, özellikle cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde veya tamamlanmış olduğunu, tehdit veya güç kullandığını, bir akraba tarafından taciz edildiğini ve istismar hakkında bilgilendirilen birinin olumsuz tepki verdiğini göstermektedir.

Çocukluk İstismarı Riski Artırır

Çocuklar bilgiyi yetişkinlerden farklı bir şekilde işledikleri için, çocukluk döneminde herhangi bir türden istismar sorunlu olabilir. Kendilik algılarını ve çevrelerindeki dünyanın nasıl çalıştığına dair temel inançlarını geliştiriyorlar. Birine defalarca sevilmediği ya da sorun olduğu söylendiğinde, sonunda buna inanmaya başlar ve bunu kendi kimliği olarak alır.

Tacizden sağ kurtulanlar, çoğu zaman, onlarla uygun şekilde nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek yerine, kendilerini duygulardan uzaklaştırma modeli geliştirirler. Bu, eyleme geçmeye ve dürtüsel davranışlara veya tamamen kapanmaya yol açabilir. Hayatta kalanlar uyuşturucu kullanımı veya suistimali, okuldan kaçma ve / veya cinsel ilişkiye girebilir. 1

Benzer şekilde yemek yeme, aşırı yeme ve arındırma , acı veren duyguları uyuşturmak veya bunlardan kaçmak için başa çıkma stratejileri olarak kullanılabilir. Bu şekilde bu davranışlar pekiştirilir ve kendi kendini sürdürür hale gelir . Bununla birlikte, yetişkinlik döneminde yaşanan travmaları göz ardı etmemek önemlidir, çünkü bunlar yeme bozukluğu semptomlarında da rol oynayabilir.

İstismar ve Travmanın

Bulimik Yeme Bozukluklarında Travma Nispeten Daha Yaygındır

Araştırmalar, aşırı yeme ve tasfiye gibi yeme bozuklukları ile mücadele eden kadınlarda, olmayan yeme bozukluklarına göre daha yüksek travma oranlarını göstermektedir.

Araştırmalar, bulimia nervoza ile mücadele eden kadınların, bulimia nervoza olmayan kadınlara göre daha yüksek oranda çocuklukta cinsel istismar bildirdiklerini göstermiştir. 2

Ayrıca, çocuklukta cinsel istismar yaşayan kişilerin, bu deneyimi yaşamayanlara göre daha yüksek oranda bulimik semptom bildirdikleri gösterilmiştir.

Hem çocuklukta cinsel istismar hem de yetişkinlere tecavüz yaşayan kadınlar , aşırı derecede yüksek yeme bozukluğu semptomlarına sahiptir.

Duygusal İstismar ve Olumsuz İnançlar

Duygusal istismarın kişinin kendisi hakkında “sevilmezim” gibi olumsuz inançlara yol açabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda duyguları ifade etmede güçlükle sonuçlanabilir – geçmişte duygusal ifade, bu beklentiyi oluşturarak eleştirel veya olumsuz tepkilerle sonuçlanmış olabilir.

Duygusal istismar yaşamış kişiler, çoğunlukla bulimia nervoza ile ilişkilendirilen kaotik ve dürtüsel davranışlara yol açabilecek şekilde duygularla mücadele edebilir. Veya, daha çok anoreksiya nervoza ile ilişkili olan duygularında kopuk ve kısıtlı hale gelebilirler.

Bu olaylar fiziksel, cinsel ve duygusal tacizden farklı olsa da, bu araştırma, bir kişinin hayatında zor şeyler olduğunda yeterli desteğe ihtiyaç duyulduğu fikrinin altını çiziyor.

Destekleyici aile ortamları, istismara uğrayan bireyler için olumsuz sonuçların ortaya çıkma riskini azaltabilir. 1 İstismarı etkin bir şekilde durduran destekleyici bir yanıt, gelecekteki psikiyatrik sorunların gelişmesine karşı da koruma sağlayabilir.

Tedavi

Araştırmacılar, kötüye kullanım ve yeme bozuklukları arasındaki korelasyon nedeniyle, yeme bozukluğu olan birçok insanın travma sonrası stres bozukluğu veya TSSB semptomlarından muzdarip olduğunu düşünüyor . 2 Tacizden sonra sıklıkla yaşanan psikolojik acı, kabusları, müdahaleci düşünceleri ve duygusal uyuşmayı içerir.

Yeme bozukluğu olan ve aynı zamanda istismardan kurtulan birinin tedavisi, tüm bu sorunları hesaba katmalıdır. Bir hasta yetersiz besleniyorsa ve önemli yeme bozukluğu davranışları sergiliyorsa, travma çalışmasına başlamadan önce genellikle yeme ve kilo normalize edilmelidir .