Fonksiyonel Karın Ağrısı Sendromu

Fonksiyonel karın ağrısı sendromu (FAPS), spesifik, tanımlanabilir bir nedenden kaynaklanmayan kronik veya sık ağrıyı içeren fonksiyonel bir gastrointestinal bozukluktur.

Fonksiyonel Karın Ağrısı Sendromunun Belirtileri

FAPS’nin birincil semptomu karın ağrısıdır. Ağrı genellikle çok şiddetli olabilir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu, belirli aktivitelere katılamama nedeniyle normal günlük rutinlerini bile bozabilir. Ayrıca refahları üzerinde finansal bir etkiye sahip olabilir ve stres seviyelerini artırabilir.

Durum genellikle ishal veya kabızlık gibi gastrointestinal semptomlarla ilişkili değildir ve görüntüleme ve laboratuvar testlerinden elde edilen bulgular genellikle ağrının nedenini açıklayamaz.

Ağrı, aslında bağırsak ve beyin arasındaki sinir uyarılarına duyarlılıktaki değişikliklerle ilişkilidir. Bu nedenle, işlevsel bir sorundur ve anormal bağırsak hareketliliği ile ilişkili değildir.

FAPS semptomlarının genellikle enfeksiyon, travmatik yaşam olayları veya önemli stres gibi belirli olaylardan sonra ortaya çıktığını veya kötüleştiğini not etmek önemlidir.

Aplastik Anemi nedir? Aplastik Anemi Belirtileri Nelerdir?

Fonksiyonel Karın Ağrısı Sendromunun Nedenleri

FAPS’li insanlar için, beyin-bağırsak ekseninde bir değişiklik ve sinir sisteminin gastrointestinal sistem için ağrı sinyallerini düzenleme yeteneği vardır. Sonuç olarak, bağırsakları rahatsız eden küçük uyaranlar bile güçlenebilir ve merkezi aşırı duyarlılık olarak bilinen şiddetli ağrıya neden olabilir.

Bazı durumlarda, karında tekrarlanan yaralanma, bölgedeki sinir reseptörlerinin aşırı hassaslaşmasına bağlı olarak FAPS’ye neden olabilir. Örneğin, birden fazla karın ameliyatı geçirmiş, tekrarlayan enfeksiyonlar geçirmiş veya fiziksel veya cinsel istismar öyküsü olan kişilerin bu durumdan etkilenme olasılığı daha yüksektir.

Fonksiyonel Karın Ağrısı Sendromu Teşhisi

FAPS teşhisi tipik olarak ağrının nedenini belirlemek için bir dizi teşhis testi içerir. Bu, X ışınları, ultrason görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, endoskopi ve kan testlerini içerebilir. FAPS hastaları için, bu testler ağrının belirli bir nedenini ortaya çıkaramaz.

Hastaların, semptomların alevlenmesine neden olabilecek semptomları ve olası tetikleyicileri kaydetmek için bir ağrı günlüğü tutması yararlı olabilir. Zamanla, bu bilgiler sorunlu zamanı ve kötüleşen semptomların nedenlerini belirlemeye yardımcı olabilir ve bu da yönetim stratejileri geliştirirken yardımcı olabilir.

Fonksiyonel Karın Ağrısı Sendromunun Tedavisi

FAPS hastaları için tedavi amacı, ağrı semptomlarının, günlük fonksiyonların ve genel yaşam kalitesinin kontrolünü iyileştirmektir. Semptomların tamamen giderilmesi genellikle mümkün değildir, bu nedenle ağrının yönetimi önemlidir.

Beynin ağrı deneyimindeki rolü, FAPS tedavisinde önemli bir faktördür. Anksiyete, depresyon, ağrıya odaklanma gibi belirli faktörler ağrının şiddetinin artmasına neden olabilir. Aksine, gevşeme ve saptırma teknikleri ciddiyeti azaltmaya yardımcı olabilir.

FAPS için farmakolojik olmayan yönetim teknikleri şunları içerir:

Stresi yönetmek için meditasyon veya diğer rahatlama teknikleri

Dikkatleri ağrıdan uzaklaştırmak için hipnoz veya saptırma tedavisi

Ağrı semptomlarıyla ilgili düşünceleri, algıları ve davranışları değiştirmek için bilişsel davranışçı terapi (CBT).

Bir kişi ağrının kontrolünü artırmak için adımlar attığında, semptomların iyileşme olasılığı daha yüksektir.

Farmakolojik yönetim, FAPS ile ilişkili ağrının yönetiminde de oynayacağı bir role sahiptir. Trisiklik antidepresanlar (örneğin amitriptilin) karın bölgesinden beyne sinir sinyallerinin iletilmesini engellemeye yardımcı olabilir. Bir etkinin ortaya çıkması genellikle birkaç hafta sürer, bu nedenle etkinin görülmesi için tedaviye en az 1-2 ay devam edilmelidir. Seçici serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’ler) de bazı durumlarda semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Ailenin, arkadaşların ve toplumun desteği, FAPS’li hastaların ağrıya yanıtını iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Ek olarak, hastanın bakımına dahil olan sağlık pratisyenlerinin, tedavi sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olan olumlu bir doktor-hasta ilişkisini teşvik etmek için anlayışı ve empati göstermesi önemlidir.