Fibromiyalji ve Metabolik Anormallikler

Fibromiyalji, yaygın kas ağrısı, yorgunluk ve güçsüzlük ile karakterizedir. Bu durumla ilişkili anormallikler şu şekilde sınıflandırılabilir:

İşlevsel

Yapısal ve / veya

Metabolik

Kaslardaki anormallikler

Çalışmalar, kaslarda durumla ilişkili olabilecek kesin metabolik anormallikler göstermiştir.

Işık mikroskobu altında incelendiğinde, elektron mikroskobunun yanı sıra zarların, mitokondri ve fiber tipindeki anormallikler görülmüştür.

Bunlar, biyokimyasal anormalliklerle bir arada bulunabilen yapısal anormallikler, fibromiyaljide kasların işlev bozukluğuna yol açan değişmiş enerji üretimi gibi metabolik problemlerdir.

Kasların fonksiyonel sorunları en çok doğrudan kuvvet ve dayanıklılık testleri ile değerlendirilir. Bunlar ağrı ve psikolojik faktörlerden ciddi şekilde etkilenebilir.

Kas problemleri, nörolojik bulgular ve hipotalamik-hipofiz-adrenal eksendeki bozukluklarla ilişkilidir.

Kasların içindeki metabolik faktörler, kas dokusundaki içsel değişiklikler veya nörolojik veya endokrin (hormonal) faktörlerin dışsal etkileri nedeniyle değişebilir.

Fibromiyalji ve Adet Sorunları

Kasların metabolik anormalliklerinin ölçülmesi

Kasların metabolik anormallikleri, geleneksel biyopsi tekniklerinin yanı sıra nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (P-31 MRS) kullanılarak ölçülür.

Biyopsi çalışmaları, kasların veya ATP’nin enerji para biriminin metabolizmasına, kreatin fosfat (bu, hücrede yüksek enerjili fosfatın en önemli deposu), ADP, AMP, piruvat ve glikojene baktı.

Sonuçlar, fibromiyaljik kasta kreatinin fosfat ve ATP düzeylerinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu (sırasıyla% 21 ve% 17) göstermektedir. Ayrıca kreatinin fosfat sentezi de bozuktur. Bu nedenle fibromiyalji kasındaki enerji metabolizması anormaldir.

P-31 MRS çalışmaları kullanılarak enerji bileşiklerinin mutlak değerleri, dinlenme ve egzersiz sırasında metabolizmadaki değişiklikler ve kas pH’ı ölçülebilir.

Bu çalışmalar, fibromiyalji hastalarında dinlenme ATP düzeylerinin sağlıklı bireylere göre% 15 daha düşük olduğunu ve egzersiz sırasında kreatinin fosfat ve ATP düzeylerinin de her biri% 15 oranında önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir.

Egzersiz sırasında, ATP’nin metabolik parçalanma ürünlerinde, anormal ATP metabolizmasını ve hücre zarlarının kırıldığını gösteren bir artış vardır. Her iki özellik de kas hastalığı ile ilişkilidir.

Kan değerlendirmesinde, fibromiyalji hastalarında laktat üretimi, lökosit-NAD, katalaz, laktikdehidrojenaz kas izoenzimleri, taurin, glutatyon, değerlerin azaldığını ve piruvat veya açil karnitin / serbest karnitin oranının ve eritrosit-transketolaz aktivite katsayısının, değerlerinin arttığını göstermiştir. .

Mitokondriyal solunum zinciri değişmedi. Bu parametrelerden tespit edildiği üzere nitrik oksit ve antioksidan savunmalarında azalma vardı.