Dunning Kruger Sendromu Nedir ?

Dunning Kruger Sendromu; Adını daha yeni yeni duymaya başladığımız sendromun kökeni iki psikoloğun isimlerinin birleşiminden oluşan bir algı yanılmasına verilen addır. Cornell Üniversitesinin iki psikologlarından olan Justin Kruger ve David Dunning tarafından tanımlanan algı problemidir.

Justin ve David’in sunduğu ve savunduğu teori aslında ‘’Cehalet gerçek bilginin aksine,bireyin kendine olan özgüvenini tetikler ve arttırır ‘’ vurguluyorlar. Bizim toplumumuzda en kısa tabiri ile açıklayacak olursak eğer ‘’Cahil cesareti’’ diye adlandırabiliriz.

Dunning Kruger sendromu veya etkisi olarak bilinen durum tamamen psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromu taşıyan kişilerin en belirgin özelliği ise kendi yetenek ve becerilerini fazlaca abartarak kendine olan öz güven patlamasının yaşanması halidir.

Günlük hayatta üst seviye mevkilerde çalışan insanlara bakıldığında, hepsi eğitimli ve alanında bilgili kişiler olarak görülür ve bilinirler. Dunning Kruger Sendromunda ise bu mevkide çalışan insanların aslında yarısından fazlasında çalıştıkları alanda yeterli bilgi sahibi olmadan kendi yüksek öz güvenleri ile bu işlerde çalıştıkları ve zamanla tecrübe kazandıkları ortaya çıkmıştır. Halk dilinde cahil cesareti olarak adlandırılan bu durum da psikologlar; bu kişilerin sahip olduğu cesaretin bilgisizlikten kaynaklandığını ve bu kişilerin Dunning Kruger sendromunu yaşadıklarını belirtiyorlar.

Bu durumun tam aksine ise bir iş ve alanla gerçek bilgi ve donanıma sahip olan kişilerin ‘’Bu konuda çok yeterli değilim’’ ifadeleri onlarda kendilerini değerlendirme konularında zayıf kaldıklarından dolayı, gerçek bilgi sahibi kişiler alanlarında görev yapamazlar. İşte bu zayıf ve özgüven eksikliği yaşayan kişilerin yerine, alanında bilgi sahibi olmadığı halde sürekli kendisini öven, kendini her alanda ön plana çıkarmayı başaran, kendini bu meslek adına her konuda yeterli olduğunu savunan cesaretli kişiler bu yönleri ile önemli iş alanlarına ve mevkilere gelmektedir.

Psikologlar cehaletin bireyin öz güvenini arttırmasını sağlayarak, diğer bilgili insanların her alanda önüne geçmelerini sağlar. Acı gerçek olan ise cahil bu durumun çokta farkında olmayıp kendisini o alanda yeterli görür ve başarılı olduğunu zannederek kendinden daha bilgili insanlara emir verecek konumda yer alır.

Dunning Kruger Sendromunun Belirtileri

 • – Kendilerini bilgisiz olsalar bile her alanda yeterli ve başarılı görme eğilimi
 • – Kendilerini her zaman övme ve abartma eğilimi sergilerler
 • -Yalan söyleme de çokta uzmandırlar
 • -Aşırı öz güvenli olmaları
 • -Bilgi ve eğitimi aşağılama ve beceriyi daha üst seviyede görme
 • -Çalışma alanında iş arkadaşlarına kendini kanıtlamak için her işe atlama ve karışma eğilimi
 • -Her sorun ve durumda mutlaka bir bilgi sahibi olduğunu düşünme
 • -Başarısız oldukları bir işte her türlü oyunlar yaparak eksikliklerini gizlemeye çalışma
 • -İki yüzlü davranış sergilerler
 • -Yanlış bir cümle kullandığını düşündüğünde bunu sürekli inkar etme durumu
 • -Algılamada yanılma durumu
 • -Esprili bir tabir ile çalışma arkadaşları o kişinin arkasından ‘’ Küçük dağları ben yarattım edası ile’’ davranma tabirini çok kullanırlar
 • – Kendinden altta çalışan kesime Mobing uygulama yaparlar
 • – Ön görülü olduklarını düşünmeleri

Dunning Kruger Sendromunun Belirtileri

Dunning Kruger Sendromu Tedavisi

Cahil cesareti ve diğer modern adıyla Dunning Kruger Sendromuna sahip olan kişileri, bu psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu anlatmak,ikna etmek ve tedaviye götürmekte pek kolay olan bir durum olmasa gerek. Zaten bu kişiler kendilerinin böyle bir psikolojik sendromu yaşadığını asla kabul etmez ve hatta kendisine bu durumu söyleyen kişinin kendisinin hasta olduğunu kabul ettirmeye çalışır.

Günümüz teknolojisinin gelişimi ile birlikte hala kesin bir tedavisi olmasa da, bu belirtileri taşıyan bireyleri psikologlar belirli testlere ve sorulara maruz bırakarak sendromun tam teşhisi yapılmaya çalışılır. Yapılan testler sonucunda bu özellikleri barındıran hastaların tedavisi de tamamiyle kişiye özel olarak yapılır. Hastanın yaşantısı, geçmişi ve iş alanı eğitimi her türlü alanda sorulan sorulara verilen cevaplar doğrultusunda tanı belirlenir. Bu rahatsızlığa sahip olduğunu kabul eden kişiler için tedavi süreci başlamış olur.

ÖNERİLEN: Fenilketonüri Diyeti Nedir? Ne yiyebilirsin?

Dunning Kruger Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Toplumun aslında hemen hemen her kesiminde görülen bu sendromun, kişiye getirdiği birçok eksiklik sonucu mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Fazla cesaret kişinin başına türlü türlü olayların gelmesine sebep olabilir. Kişinin her ortamda sergilediği ‘’ben bilirim’’edaları ve davranışları bireyin çevresi tarafından sevilmemesi ve dışlanmasına neden olur. Bu durum da kişiyi daha çok psikolojik sorun yaşamaya itebilir.

Psikologlar tarafından yapılan davranışçı terapiler ile kişide bulunan bu abartılı davranışlar törpülenerek daha sakin ve daha bilinçli bir birey haline gelme durumu gözlemlenir. Tedavi edilmediği durumlarda ise kişinin hayatı çok daha karmaşık, yalnız ve içinden çıkılmaz bir hal alıp kötü sonuçlar doğurmasına sebep olabilir. Çevrenizde bu belirtilere ve özelliklere sahip insanlar var ise mutlaka uygun bir yol ile kendisine anlatılmalı ve tedaviye ikna edilme durumu yapılmalıdır.