Peptik ülserlere genellikle aşırı mide asidi üretimi neden olur. Birçok Peptik Ülser tedavisi seçeneği mide asidi üretimini azaltmaya veya baskılamaya odaklanır. Doktorunuz bir H. pylori enfeksiyonunuz olduğunu belirlerse, bunun için de tedaviye ihtiyacınız olacaktır.

Peptik ülser hastalığının tedavisinin amacı:

 • Semptomları hafifletin
 • Lezyonları iyileştirir
 • Yinelemeleri önleyin
 • Komplikasyonları önleyin

Peptik ülser hastalığına yönelik tedaviler şunları içerir:

 • İlaç tedavisi
 • Ameliyat

Bazen tedavi komplikasyonlara yol açar.

Gastroözofageal Reflü Tedavisi

Peptik Ülser Tedavisi: İlaç Tedavisi

Mide asidini azaltmaya ve ülserleri kaplamaya yardımcı olacak birkaç farklı ilaç tedavisi mevcuttur:

 • Antasitler mide asidini nötralize eder. Dezavantajı, etkili olmaları için nispeten büyük bir doz almanız gerekmesidir ve ishal gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilirler.
 • Histamin (H2) blokerleri, H2 reseptörlerini bloke ederek mide asidini azaltır. Bu ilaçlar asit salgılanmasını azaltır ve nispeten güvenli bir tedavi seçeneğidir.
 • Proton pompa inhibitörleri (ÜFE’ler), asit üretimi için üç ana yolu bloke eden ilaçlardır. ÜFE’ler asit üretimini H2 blokerlerine göre çok daha etkili bir şekilde bastırır. ÜFE’ler, peptik ülser hastalığının ilaç tedavisinde altın standarttır.
 • Mide mukozasını koruyan ve güçlendiren ilaçlar
 • H. pylori tespit edilirse tedavi etmek için antibiyotikler

Peptik Ülser Hastalığı Komplikasyonları

Peptik ülser hastalığı tedavisinin üç ana komplikasyonu şunlardır:

 • Kanama (aşırı kanama)
 • Mide duvarında yanan ülsere bağlı perforasyon / penetrasyon
 • Pilor daraldığında mide çıkış tıkanıklığı veya pilorik stenoz oluşur. Pilor, mideden ince bağırsağa açılan deliktir.

Bu komplikasyonları tedavi etmek için endoskopik tedavi dahil birçok seçenek mevcuttur.