Pankreas Kanseri Teşhisi

Pankreas kanseri teşhisi son derece zordur çünkü organ karın içinde derin bir yerde bulunur ve diğer organların arkasına gizlenir. Pankreasta bir tümör olup olmadığını belirlemek için görüntüleme testleri ve kan testleri dahil olmak üzere çeşitli teşhis teknikleri uygulanabilir.

Çeşitli görüntüleme teknikleri pankreasta bir kitle ortaya çıkarabilse de, pankreas kanserini teşhis etmenin en doğru yolu , mikroskop altında biyopsi alınmış bir doku örneğini incelemektir. Tümörün evresini (ciddiyetini) anlamak, en iyi tedaviyi seçmenin anahtarıdır.

Pankreas Kanseri Beslenmesi

Bilgisayarlı Tomografi (CT) Taraması

Bu, karnın içinin birden fazla görüntüsünü üretmek için özel X-ışını ekipmanını sofistike bilgisayarlarla birleştiren bir görüntüleme testidir. Pankreas kanserinin karaciğere veya yakındaki lenf düğümlerine yayılmasını tespit etmede çok faydalıdır. BT taramaları, kanserin nüksettiğini, boyutunun değişip değişmediğini veya metastaz yapıp yapmadığını (vücudun başka yerlerine yayılıp yayılmadığını) belirlemek için tedaviden sonra hastaları izlemek için sıklıkla yapılır.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Taraması

Bu nükleer tıp testi için vücut taranmadan önce damardan az miktarda radyoaktif şeker enjekte edilir. Radyoaktif şeker esas olarak kanser hücrelerinde toplanır ve bunlar daha sonra görüntülerde görünür. Bu test BT taraması kadar spesifik değildir ve pankreas kanserini teşhis etmek için tek başına kullanılmaz. PET taraması genellikle bir CT taraması ile birlikte yapılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

MRI, iç organların ve dokuların son derece net ve ayrıntılı resimlerini sağlamak için X ışınları yerine radyofrekans dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanır. Bu tekniğin kanser dahil çok çeşitli durumların teşhisi için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır.

Pankreas Kanseri Yaşam Süresi

Endoskopik Ultrason (EUS) ve İnce İğne Biyopsisi

Bu işlem sırasında doktor, hastanın ağzından endoskop adı verilen ince, ışıklı bir tüpü mideden aşağıya ve ince bağırsağın ilk kısmına geçirir. Endoskopun ucunda, iç organlardan sekerken yankı kalıpları üreten ultrason dalgalarını kullanan bir cihaz bulunur. Bu ultrasonik modeller, CT taraması ile tespit edilemeyen küçük kanserleri tanımlamaya yardımcı olabilir. Doktor, iğneye kılavuzluk etmek için röntgen veya ultrason tekniklerini kullanarak, mikroskop altında incelenecek hücreleri çıkarmak için pankreasa çok ince bir iğne yerleştirir.

Transabdominal Ultrason

Bu prosedür sırasında teknisyen, pankreasın bir görüntüsünü oluşturmak için karına bir ultrason cihazı yerleştirir. Bu prosedür EUS kadar doğru değildir.

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP)

Bu tekniği kullanarak, doktor endoskopu hastanın ağzından, mideden aşağı ve ince bağırsağın ilk kısmına geçirir. Daha küçük bir kateter tüpü daha sonra endoskop yoluyla safra kanallarına ve pankreas kanallarına yerleştirilir. Boya kateter yoluyla kanallara enjekte edilir ve X-ışınlarının kanalların bir tümör tarafından daraltılmış mı yoksa tıkanmış mı olduğunu gösteren resimler yakalamasına izin verir.

Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi (PTC)

Bu teknik, karaciğeri boşaltan safra kanallarının fotoğraflarını çekmek için kullanılır. Boya, deriden ve karaciğere sokulan ince bir iğne ile enjekte edilerek röntgen görüntülerinin alınmasına izin verilir. Bir tıkanma olmadığı sürece, boya safra kanallarında serbestçe hareket etmelidir. Resimlerden doktor, bir tümörden veya başka bir durumdan kaynaklanan bir tıkanıklık olup olmadığını anlayabilir. Bu prosedürün invazif doğası nedeniyle, yalnızca ERCP yapılamıyorsa yapılır.

Pankreas Kanseri Teşhisi için CA 19-9 Kan Testi

Diğer testlerle birlikte kullanıldığında, bu tümör belirteci kan testi, pankreas kanserinin ilk teşhisine yardımcı olabilir. Tedavileri değerlendirirken, CA 19-9 seviyeleri, tedavi etkinliğini ve hastalığın ilerlemesini gösterebilir. Diğer kanser türleri ve kanserli olmayan durumlar da yüksek CA 19-9 seviyelerine yol açabileceğinden, tümör belirteci test sonuçları diğer tanı yöntemleriyle birlikte dikkatlice analiz edilmelidir.

Pankreas Taraması

Bir pankreas tarama tümör belirli bir tip varlığı için pankreas değerlendirmek için kullanılan özel bir radyoloji işlemdir. Bu nükleer radyoloji prosedürü sırasında, pankreasın incelenmesine yardımcı olmak için çok az miktarda radyoaktif malzeme kullanılır. Pankreasın bazı kötü huylu tümörlerini tedavi etmek için bir pankreas taraması da kullanılabilir.