Genel olarak, prostat kanseri ne kadar erken yakalanırsa, bir erkeğin başarılı tedavi görmesi ve hastalıksız kalma olasılığı o kadar yüksektir. Prostat kanseri için genel prognoz, tüm kanserlerin en iyileri arasındadır.

Prostat Kanseri Prognozu

Hayatta kalma oranlarının ve nüks olasılığının ortalamalara dayandığını ve herhangi bir bireysel hasta sonucunu mutlaka yansıtmayacağını akılda tutmak önemlidir. Prognoz kanserinin prognozu birçok faktöre bağlıdır. Doktorunuz, özel hastalığınıza bağlı olarak içgörü ve tavsiye sunacaktır.

Prostat Kanseri Uzun Dönem Prognoz

Yerel ve Bölgesel Prostat Kanserlerinde Yüksek Tedavi Oranları

Tüm prostat kanserlerinin yaklaşık yüzde 80 ila 85’i, evre I, II ve III’ü temsil eden yerel veya bölgesel aşamalarda tespit edilir. Yerel veya bölgesel aşamalarda teşhis ve tedavi edilen birçok erkek, beş yıl sonra hastalıksız olacaktır.

4.Evre Prostat Kanseri Prognozu

Uzak aşamada tespit edilen prostat kanserleri, prostatın yerel ve bölgesel kanserlerinden çok daha düşük olan ortalama beş yıllık yüzde 28 sağkalım oranına sahiptir. Bu ortalama hayatta kalma oranı, yakın alanların ötesinde vücudun diğer bölgelerindeki lenf düğümlerine, organlara veya kemiklere metastaz yapmış (yayılmış) evre 4 prostat kanserlerini temsil eder.

Prostat Kanseri Nedir? Prostat Kanseri Teşhisi

Prostat Kanseri Uzun Dönem Prognoz

Çoğu prostat kanseri erken tarama önlemleriyle teşhis edildiğinden ve tedavi edilebilir olduğundan, prostat kanseri için ortalama uzun vadeli prognoz oldukça cesaret vericidir. Amerikan Kanser Derneği tarafından sağlanan aşağıdaki rakamlar, prostat kanseri olan tüm erkeklerin ortalama bağıl hayatta kalma oranını temsil etmektedir. Aynı zaman diliminde daha büyük popülasyonun hayatta kalma şansı ile karşılaştırıldığında, bir hastanın belirli bir yıl sonra hayatta kalma şansını temsil ederler. Bu sayılar prostat kanserinin tüm aşamalarını içerdiğinden, bir erkeğin prognozunu doğru bir şekilde tahmin etmeyecektir.

  • Yaklaşık yüzde 100’lük 5 yıllık bağıl sağkalım oranı : Tanıdan beş yıl sonra, ortalama prostat kanseri hastası, prostat kanseri olmayan bir erkeğin yaşamaya devam etme olasılığı kadar.
  • 10 yıllık nispi hayatta kalma oranı yüzde 98 : Teşhisten on yıl sonra, ortalama prostat kanseri hastasının hayatta kalma olasılığı, prostat kanseri olmayan bir erkeğe göre sadece yüzde 2 daha az.
  • 15 yıllık göreceli sağkalım oranı yüzde 95 : Tanıdan on beş yıl sonra, ortalama prostat kanseri hastasının hayatta kalma olasılığı, prostat kanseri olmayan bir erkeğe göre yüzde 5 daha azdır.