Diyabetik nefropati nedir?

Diyabetik Nefropati, böbrek fonksiyonunun bozulmasıdır. Nefropatinin son aşaması böbrek yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı veya SDBY olarak adlandırılır.

CDC’ye göre, diyabet, SDBY’nin en yaygın nedenidir. 2011 yılında, ABD’de yaklaşık 26 milyon kişinin diyabet hastası olduğu ve diyabete bağlı SDBY’li 200.000’den fazla kişinin ya kronik böbrek diyalizindeyken ya da böbrek nakli geçirdiği bildirildi. Tip 1 ve tip 2 diyabet, diyabetik nefropatiye yol açabilir, ancak tip 1’in ESRD’ye yol açma olasılığı daha yüksektir.

Diyabetik nefropatinin beş aşaması vardır. Beşinci aşama ESRD’dir. Bir aşamadan diğerine ilerleme uzun yıllar alabilir.

Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri) Belirtileri

Diyabetik nefropatiye ne sebep olur?

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon, diyabetik nefropatiye en doğrudan katkıda bulunduğuna inanılan bir diyabet komplikasyonudur. Hipertansiyonun hem diyabetik nefropatinin bir nedeni hem de hastalığın yarattığı hasarın bir sonucu olduğuna inanılıyor. Böbrek hastalığı ilerledikçe, böbreklerdeki fiziksel değişiklikler genellikle kan basıncının yükselmesine neden olur.

Kontrolsüz hipertansiyon, beşinci evre diyabetik nefropatiye doğru ilerlemeyi daha hızlı gerçekleştirebilir.

Diyabetle ilişkili yüksek kan şekeri, birçok farklı ve karmaşık yoldan böbreğe de zarar verir. Bu hasarın çoğu, idrar yapmak için kanı süzen kan damarlarına yöneliktir.

Diyabetik nefropati nedir

Diyabetik nefropati önlenebilir mi?

Diyabetik nefropatinin başlangıcı ve ilerlemesi, tansiyonu düşürmek için ilaçlar almak da dahil olmak üzere, diyabet ve semptomlarının yoğun yönetimi ile yavaşlatılabilir.

Diyabetik nefropati erken nasıl teşhis edilebilir?

Albümin adı verilen bir proteini kontrol etmek için idrarınızı düzenli aralıklarla test ettirmelisiniz. Normalde idrarda albümin bulunmamalıdır. İdrarınızda az miktarda albümin olması bile erken böbrek hasarının mevcut olduğunun bir işaretidir.

Diyabetik nefropati tedavisi

Diyabetik nefropatinin özel tedavisi, aşağıdakilere göre doktorunuz tarafından belirlenecektir:

  • Yaşınız, genel sağlığınız ve tıbbi geçmişiniz
  • Hastalığın kapsamı
  • Belirli ilaçlara, prosedürlere veya tedavilere toleransınız
  • Hastalığın seyri için beklentiler
  • Fikriniz veya tercihiniz

Tedavi aşağıdakilerden herhangi birini veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir:

  • Uygun diyet
  • Egzersiz yapmak
  • Genellikle ilaç ve insülin enjeksiyonları ile kan şekeri seviyelerinin sıkı bir şekilde izlenmesi ve kontrolü
  • Kan basıncını düşürmek için ilaç

Hipertansiyonun ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) ile tedavisi, özellikle diyabetik böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmada etkilidir.

ESRD tedavisi genellikle başlangıçta kanı temizlemek için diyalizi içerir. Sonunda böbrek nakli de dikkate alınabilir.