Yahudiliğin 10 Emri

Yahudiliğin 10 Emri Günümüzde birçok dini inanç mevcuttur. İslamiyet,Hristiyanlık,Musevilik,Budizm,Hinduizm vb. Semavi dinlerden birisi olan Musevilikte; Yahudiliğin 10 Emri diye bir kurallar dizesi indirilmiştir. İsrailoğullarının Mısırdan çıkmaları üzerine Tanrı’nın kutsal kitabında Yahudiler için bildirdiği 10 temel kural bulunmaktadır. Peki nedir bu 10 emir ve içinde hangi uyulması gereken kuralları barındırmaktadır? Bu 10 emir ile Yahudilere verilmek …

Yahudiliğin 10 Emri Devamı »