Rol kültürü: Bu, öncelikle aynı işletme, şirket veya işyeri içinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve departmanlar için geçerlidir. Bazıları, bunun büyük bir kurumsal varlık boyunca işi devretmenin etkili bir yolu olduğunu düşünüyor.

Rol Kültürü Nedir?

Rol kültürü genellikle üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmaya ihtiyaç duyan büyük kuruluşlarda kullanılır. Rol kültürü, her işçiye sorumlu olduğu belirli roller ve görevler vererek işyerindeki karışıklık ve fazlalıkların miktarını azaltmaya çalışır. Bununla birlikte, bu katı iş dağıtımı sistemi, çok az çalışanı olan küçük şirketlerde her zaman iyi çalışmaz ve çeşitli farklı görevler üstlenmelerini gerektirebilir.

Makyavelist Nedir? Makyavelist Kişilik Nedir?

Rol kültürü, yüksek düzeyde uzman çalışanlara sahip şirketler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. İşçiler uzmanlaştıklarında, belirli bir iş türü yapmak üzere eğitilirler. İşçileri uzmanlaştırarak ve ardından onları rollerine göre ayırarak şirketler, her bir çalışanın özel becerilerinin ve eğitiminin kullanımını en üst düzeye çıkarabilir. Bu genellikle departman düzeyinde şirket için üretkenlikte bir artışla sonuçlanır.

Z Teorisi Nedir?

Güç, bir kişinin son derece yapılandırılmış bir organizasyon içindeki yerinden veya rolünden kaynaklanır .

İnsanların ve departmanların birbirleriyle, müşterilerle ve satıcılarla nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin ayrıntılı kurallara sahip oldukça bürokratiktir. Sigorta şirketleri ve bankalar gibi büyük, köklü şirketler, mecbur oldukları için Rol Kültürlerine sahip olma eğilimindedir. Kişisel ilişkilerin gelişmesi için organizasyonda çok fazla insanla uğraşmak zorundasın, bu yüzden kimin karar vereceği ve kimin kontrolde olduğu unvana göre belirlenir. Ayrıca, politikalar ve prosedürler, etkileşimlerin ritüel hale getirilmesi için işletim kılavuzlarında resmileştirilmiştir . İş akışı ve karar verme prosedürleri, inovasyona veya yorumlamaya fazla yer bırakmayan çalışan kılavuzlarında belgelenmiştir. Bu, yönetimin rollerin iyi tanımlandığından emin olabileceği anlamına gelir ve bu görevler, çalışanlar tarafında çok fazla düşünce veya yenilik gerektirmeden yapılacaktır.  

Rol Kültürü

Rol Kültürü şirketleri size çok fazla istikrar, kesinlik ve süreklilik sağlayacaktır. Ancak Rol Kültürü şirketleri, değişime uyum sağlamakta veya bunları oluşturmakta zorluk çekebilir. İş akışındaki her değişiklik dikkatlice değerlendirilmeli, etkiler tartılmalı ve ardından belgelenmeli ve çalışanlar yeni yöntemler konusunda eğitilmelidir.