Çoğu insan için Mesane Kanseri Belirtileri ilk olarak, idrarda hematüri olarak da adlandırılan kandır Bazen kan görülebilir ve hastayı doktora gitmeye yönlendirir. Diğer zamanlarda, kan mikroskobiktir ve yalnızca rutin bir laboratuar testi sırasında veya hasta diğer üriner semptomları bildirdikten sonra yönlendirilen bir test sırasında keşfedilir.

Aşağıdaki tahriş edici idrara çıkma semptomları da mesane kanseri ile ilişkilidir, ancak bunların idrar yolu enfeksiyonu veya iyi huylu prostat hiperplazisi gibi çeşitli iyi huylu ürolojik durumlarda da mevcut olabileceğini bilmek önemlidir :

Mesane Kanseri Belirtileri

  • Ağrı
  • Yanma
  • Sık idrara çıkma
  • Mesanenin tam boşaltılmaması
  • İdrarda doku parçalarının geçişi (diğer semptomlardan daha az sıklıkta)

Bu belirtilerden birinin veya tümünün varlığı kanser olduğunuz anlamına gelmez, ancak bunlar anormal bedensel işlevler olduğu için bir doktor tarafından görülmelisiniz. Bazen mesane kanseri teşhisi konanlar da herhangi bir kanama veya ağrı görülmez. Bu yüzden rutin tarama ve muayene çok önemlidir.

 

Mesane Kanseri Tedavisi